STELLA 2


‘Prisma’ е много конкурентна  компактна винилова настилка, разработена за всички места с голям  трафик като училища, болници, магазини, офиси и други. Повърхността на настилката е подсилена с  PUR reinforcement покритие, което позволява по-лесно почистване и поддръжка, без восък и без лак през целия живот на настилката. По този начин разходите за поддръжка могат  да се намалят с до 30%. Като се има предвид, че 92% от общите разходи през жизнения цикъл на настилката са за поддръжка, могат да бъдат направени значителни спестявания.
’Prisma’ има Sanitized ® treatment защита, която предпазва подовото покритие  от преждевременно стареене, причинено от микроорганизми, а също така е съобразена  и с хигиенните изисквания.

Технически характеристики
Technical data   Standards Prisma
Classification   EN 685 Classes:
commercial  34
industrial  43
Total thickness  EN 428  2.00 mm
Wear layer thickness EN 429  0.70 mm
Total weight  EN 430  3040 g/m2
PUR Reinforcement    Yes
Abrasion Group  EN 660-1  Group T: ≤ 0.08 mm
Static indentation m EN 433  ≤ 0.10 m
Furniture leg EN 424  No damage
Castor chair  EN 425  No damage
Dimensional stability  EN 434  < 0.10%
Curl resultant to heat  EN 434  ≤ 8 mm
Reaction to fire  EN 13501-1 Bfl s1 glued over any A2fl or A1fl substrate  (concrete) and over any derivate wood substrate
Slip resistance DIN 51130  R9
EN 13893  μ ≥ 0.3
Electrical properties EN 1815  < 2 kV on concrete
EN 1081  R1 > 1010 ohms
Impact sound reduction EN ISO 140-8 ΔLw = 4 dB
EN 717/2 
Reduction of in room impact noise  NF S 31-074  Ln,e,w = 75 dB
Light fastness  EN ISO 105-B02  ≥ 6
Chemical resistance EN 423  High resistance
Resistance to bacteria NF EN ISO 846  Sanitized® ;  Grade 0 High fungi effect
Thermal resistance  EN 12524  0.02 m2 K/W
Underfloor heating  Suitable
Form of delivery  EN 426  Rolls: 23 lm x 2 m